KISTABLADET

Här hittar du alla nummer av vår lokala tidning. En lokal moderat tidning som görs av lokala företrädare i Kista (inkl. Husby & Akalla).  

Klicka på tidningen för att läsa den i PDF format: 

Nummer 11 – Våren 2021
Kistabladet 2021

Nummer 10 – Våren 2019
EU-valnummer

Kistabladet

Nummer 9 – Hösten 2018
Extra stort valnummer

Nummer 8 – Våren 2018

Nummer 7 – Hösten 2017

Nummer 6 – Våren 2017

Nummer 5 – 2015

Nummer 4 – Hösten 2014
Extra stort valnummer

Nummer 3 – Våren 2014

Nummer 2 – Hösten 2013

Nummer 1 – Våren 2013