Våra lokala kandidater

Här hittar du våra lokala kandidater från Kista (i ordning från valsedlar) som valde att ställa upp med svar på några frågor. En fullständig lista hittar du på valsedlarna samt på webbsidan www.val.se

1. Vem är du?
2. Vilken lokal hjärtefråga har du?
3. Vad gör dig annorlunda jämfört med andra kandidater från ditt parti?

Kandidater till Kommunfullmäktige
Bo Sundin

1. Jag är en engagerad person, som brinner för att utveckla våra områden till det bästa för våra medborgare och jag bor här i Husby sedan 25 år. Jag vill bygga det nya hållbara Stockholm med en trygg förankring i Järvaområdet, en viktig del av det växande Stockholm.

2. Den viktigaste frågan är jobben. Därför jobbar jag dagligen med att få flera ungdomar i arbete och för att de får den bästa kunskapsskolan för att de ska få en bra start i livet. Jag arbetar för att flera företag ska etableras här för fler jobb och att vi ska bygga ännu fler bostäder

3. Jag bor och verkar här i vårt område och träffar alla olika personer /organisationer oberoende av ålder, bakgrund, etnicitet eller religion. Jag har ett stort kontaktnät både i föreningar och näringslivet i Järvaområdet.

Cecilija Simic Rihtnesberg

1. Jag är uppfinnare och konstnär. Som ung tog jag magisterexamen i fri konst. Jag har även läst företagsekonomi och internationell politik. Jag är grundare av modeföretaget CECILIJA S. och har två svenska patent. 2006 blev jag belönad med Stockholm stads uppfinnarstipendium och under perioden 2008 – 2010 var jag en av Regeringens ambassadörer för kvinnors företagande. Dessutom är jag fyrbarnsmor.

2. Jag tycker att vår stadsdel är en bra plats att leva i men samtidigt är jag övertygad om att det kan bli bättre och att ALLA behövs för att vi ska ta oss dit. Trygghet, solidaritet och gemenskap är mina hjärtefrågor.

3. Jag arbetar idag som patent paralegal med validering av europeiska patent. Det som väckte mitt intresse för politik var situationen för de innovativa företag och den oerhörda potential de representerar. Innovativa företag är viktiga. De skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Min erfarenhet inom inovation och patent behövs även i Kommunfullmäktige.

Jean-Robert Nino

1. Jag är 20 år gammal, studerar data- och systemvetenskap på Stockholms universitet och sitter som ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

2. Ökade livschanser för unga är och förblir en fråga som står mig nära. Det är viktigt att unga kommer till tals – det är viktigt att de alltid erbjuds goda förutsättningar för utbildning, jobb och egen kraft att få igenom sina viljor.

3. Politik handlar om förtroende och representation. Under de senaste åren har alltfler unga tagit ställning och kämpat för sina hjärtefrågor. Som ung kandidat har jag en större insyn på de utmaningar ungdomar idag står inför och är beredd att föra deras talan.

Aku Angela Tarras-Wahlberg

1. Sitter i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd, Kyrkofullmäktige och kyrkorådet och kandiderar till kommunfullmäktige. Jag kom till Sverige 2004 från Ghana, där jag tillhörde en privilegierad släkt, Gaveh, för att bland annat lära mig hur en välfungerande demokratiskt samhälle fungerar, som kunskapsunderlag för politiska ambitioner i hemlandet, och har två underbara barn.

2. Jag har bibehållit min hjärtefråga att verkligen åstadkomma ett jämlikt samhälle på social-kapitalistisk grund.

3. Jag vill aktivt verka för invandrarnas anpassning till svenska samhället både socialt och ekonomiskt bland annat genom att skapa gemensamma elitskolor för svenskfödda och utlandsfödda särskilt begåvade barn.

 

Zafar Choudhary

1. Jag kom till Sverige 28 år sedan för att studera och är kvar här än idag.

2. Jag kom hit som ung och fick hjälp av samhället så nu vill jag hjälpa andra ungdommar att få ett bra liv genom en bra skolgång och även få in de i yrkeslivet. Jag vill arbeta för att alla ska känna sig delaktiga i samhället.

3. Eftersom att jag själv varit ung och fått hjälp av samhället så känner jag att jag vet hur jag ska kunna ge tillbaka till de som behöver få hjälp att rätta sig in i samhället.

Kandidater till Landstingsfullmäktige

Benjamin Dousa

1. Jag är 21 år, och kandiderar till landstinget. I hela mitt liv har jag antingen bott i Husby eller Kista, så stadsdelen ligger mig mycket varmt om hjärtat. Vid sidan om mitt politiska engagemang lägger jag mycket tid på familj, vänner, mina ekonomistudier vid Handelshögskolan och TV-spel.

2. Min viktigaste fråga är hur fler människor i området ska ta sig från utanförskapet. Där spelar Nya Moderaternas arbetslinjen en central roll, men även utbildningssatsningar, bostadspolitik och det civila samhället. Jag tror att trösklarna kan bli ännu lägre för att ta sig in på arbetsmarknaden, i synnerhet för unga. Här handlar det om att det ska vara fortsatt billigt att anställa unga, fler lärlingsplatser, YA-jobben, nystartsjobb och ett skolsystem i toppform.

3. Förutom ett lokalt engagemang i Rinkeby-Kista, sitter jag även som nationell ordförande för Nya Moderaternas studentförbund, Moderata Studenter. Det ger mig livsviktiga perspektiv och tillåter mig att hämta hem lyckade satsningar och projekt från helt andra delar av landet. Sedan är det ingen hemlighet att politiken ofta attraherar äldre människor, här kan jag tillföra ett ungdoms- och studentsynsätt som jag tror kan berika både mitt eget parti och den allmäna politiken.

Kerstin Tufvesson

1. Jag kommer från Lund i Skåne, med ekonomiutbildning från Lunds universitet. Flyttade till Stockholm och Kista i början av 80-talet. Uppskattar mångfalden och den internationella prägeln här. Toppen att bo bara 20 minuter med T-banan till centrala Stockholm och samtidigt bo granne med Hansta naturreservat. Dessutom kunna nå 2 flygplatser inom 30 minuter! Brinner för politik och samhällsfrågor, gick med i MUF redan i gymnasiet. Sedan 2006 är jag ledamot i Kista-Rinkeby Stadsdelsnämnd och ser framemot ett nytt förtroende där och i landstinget.

2. En ren och säker stadsdel! På ett mycket lokalt plan önskar jag trafikljus vid starkt trafikerade rondeller, vid rusningstid morgon o kväll, t.ex. vid Statoil-rondellen i Akalla. Det ska såklart vara enkelt och säkert att använda rondeller i rusningstid!

3. I en fråga skiljer jag mig från mina partikamrater inom Moderaterna och det gäller i hur vi kan uppnå jämlikhet inom arbets-/ yrkeslivet. Jag är för kvotering för att uppnå lika del kvinnor och män inom styrelser, ledningsgrupper och där besluten fattas. Därför önskar jag fler moderata kvinnor till Kistamoderaterna

Basit Choudhury

1. Med bakgrund som jurist som arbetar som socionom. Som en aktiv medborgare vill jag engagera for samhällets utveckling och kämpar for demokrati. Jag har även intresse for kultur och sport.

2. Ungdomsarbetslöshet och alla andra ytterstadsproblem, svårigheter med integration och bostadsproblem. Att lyfta livskvalitet är en stor uppmaning.

3. Jag är tillgänglig, flexibel, öppen for samtal. En lång erfarenhet av aktiv politik. Med djupa förståelsen för etniska grupper har jag fördel att se och kräva mångfalden.

Kandidater till Riksdag
Dag Klackenberg

1. 66 år gammal och kistabo sedan 30 år. Lång yrkeserfarenhet av regeringskansliet, UD och näringslivet. Nu egenföretagare, bokhandlare och företagsrådgivare.

2. Att vidareutveckla Kista som en framgångsrik företagarmiljö. Ett gott företagsklimat med frihandel är förutsättningen för det svenska välståndet. Ett framgångsrikt näringsliv är basen för en välfungerande vård, skola och omsorg samt för finansieringen av våra pensioner. Företagare bygger företag och jag vill verka för att fler av dem etablerar sig i Kista.

3. Mitt bidrag till den moderata riksdagsgruppen är min långa yrkeserfarenhet med vitt skilda arbetsuppgifter, min erfarenhet från det egna familjeföretaget med ett 20-tal anställda. Få moderater förstår som jag ytterstadens utmaningar och möjligheter.

Aleks SakalaAleks Sakala - Riksdagskandidat

1. 45-årig IT-konsult och egenföretagare, kistabo sedan mitten på 90-talet. Född och uppvuxen i Jugoslavien (Serbien).

2. Trotts bra utveckling på industrisidan behöver vår stadsdel ännu mer livsglädje och framtidstro bland den lokala befolkningen och inte minst bland våra ungdomar.

3. Jag är ingen ”död fisk som endast följer med strömmen” och vill bidra med nya tankar och idéer till Riksdagsgruppen. Nu söker jag ditt förtroende till en av de finaste befattningar i landet. Mer om mig och mina idéer hittar du på sidan kryssa.sakala.se

Magnus Haglund

1. Jag är pensionär efter en lång karriär inom flottan – ombord och iland. Min fru och jag har också bott och arbetat i USA och Ryssland och sedan länge medverkar vi tillsammans i ett skolprojekt i Gambia. Jag hann med att tjänstgöra i Bosnien också innan pensioneringen och sedan läste jag modern historia på MHS/FHS.

2. Under tre perioder var jag i vår stadsdelsnämnd och hade särskilt mycket att göra vid de stora strömavbrotten i vår stadsdel som någon kanske ännu kommer ihåg! Jag tycker, att det är viktigt, att vi alla känner ett personligt medborgerligt ansvar för vår stadsdel och för Stockholm och jag tycker illa om rasism och om andra extrema politiska riktningar.

3. Under senare år har jag mest sysslat med utrikes- och försvarspolitiska frågor och jag deltar därför flitigt i försvarsdebatten.

Jag är ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Kungliga Örlogsmannasällskapet och i Utrikespolitiska samfundet och har alltså en bra bakgrund för en plats i Riksdagen!