Valberedningens förslag till styrelse för 2018

Presidium: Föreningsordförande Aleks Sakala 1:a vice ordförande, Bo Sundin 2:a vice ordförande, Benjamin Dousa

   

Ledamöter (ej inbördes ordning): Dag Klackenberg Kerstin Thufvesson Abbas Taheri Mats Rydelius Sinan Tayeb Basit Choudhury Magnus Haglund Jean-Robert Nino Jihad Adlouni Helena Read more

Läs mer

Årsmöteshandlingar

Den 21 februari 2017 hade Kistamoderaterna årsmöte i Spånga Församlingshus.

På mötet godkändes följande verksamhetsberättelse för 2016: http://moderaterna.net/kista/files/2017/02/Verksamhetsberättelse-för-2016.pdf

Följande valdes in som Styrelse för 2017: Ordförande, Aleks Sakala 1:a vice ordförande, Bo Sundin 2:a vice ordförande, Benjamin Dousa

Ledamöter: Read more

Läs mer