Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde den 23 November 18:00.
Nämnden sammanträder i Rinkebyskolan.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista