STADSDELSNÄMNDSSAMMANTRÄDE

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde den 22 januari 18:00. Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Kistamoderaternas Årsmöte

Välkomna till Kistamoderaternas årsmöte. Tid och plats: 12 februari kl. 17.30. Stormbyvägen 2-4, Tre Kockar i Spånga Center. Ytterstadsträff med partiledaren Ulf Kristersson och Anna König Jerlmyr: kl. 18:00.

Nu är valåret igång, och för att rivstarta året så Read more

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde den 25 januari 18:00. Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde. Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde den 23 November 18:00. Nämnden sammanträder i Rinkebyskolan.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde. Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde. Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde. Nämnden sammanträder i Rinkebyskolan.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde. Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer

Stadsdelsnämndssammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde. Nämnden sammanträder i Rinkebyskolan.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Läs mer