Aleks Sakala

Föreningsordförande
Ledamot i Stadsdelsnämnden
Ledamot i Sociala delegationen
Föreningens webbansvarig
070-522 43 45
aleks.sakala@gmail.com

Bo Sundin

Vice föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Ledamot i kommunfullmäktige
Gruppledare i Idrottsnämnden
Ledamot i Exploateringsnämnden
Föreningens medlemsansvarig
070-778 49 70
bo.sundin@one.se

Benjamin Dousa

Vice föreningsordförande
Förbundsordförande i MUF
Ordförande i Stadsdelsnämnden
Ledamot i Landstingsfullmäktige
070-466 46 46
benjamin.dousa@moderaterna.se 

Jean-Robert Nino

Föreningens kampanjansvarig
Ersättare i Stadsdelsnämnden
Ledamot i Sociala delegationen
073-920 16 01 
nino.jeanrobert@gmail.com

Kerstin Thufvesson

Ordförande i Sociala delegationen
Ledamot i föreningsstyrelsen
Ledamot i Stadsdelsnämnden
Föreningens kassör
070-359 13 54 
kerstin.thufvesson54@gmail.com