DET BÄSTA FÖR 
KISTA

LÄS MER

Det bästa för Kista
Namn Uppdrag Bild Telefon E-post
Aleks Sakala Föreningsordförande
Ledamot i Stadsdelsnämnden
Ledamot i STOKAB
Föreningens webbansvarig
070-522 43 45 aleks.sakala@gmail.com
Bo Sundin Vice föreningsordförande
Ledamot i kommunfullmäktige
Gruppledare i Idrottsnämnden
Ledamot i Stadsholmen AB
Ledamot i Svenska Bostäder AB
Ledamot i Exploateringsnämnden
Föreningens medlemsansvarig
070-778 49 70 bo.sundin@one.se
Benjamin Dousa Vice föreningsordförande
Förbundsordförande i MUF
Ordförande i Stadsdelsnämnden
Ledamot i Landstingsfullmäktige
070-466 46 46 benjamin.dousa@moderaterna.se
Jean-Robert Nino Ledamot i föreningsstyrelsen
Ordförande i MUF Västerort
Ersättare i Stadsdelsnämnden
Ledamot i Sociala delegationen
Föreningens kampanjansvarig
073-920 16 01 nino.jeanrobert@gmail.com
Kerstin Thufvesson Vice ordförande i sociala delegationen
Ledamot i föreningsstyrelsen
Ledamot i Stadsdelsnämnden
Föreningens kassör
070-359 13 54 kerstin.thufvesson54@gmail.com
Dag Klackenberg Ledamot i föreningsstyrelsen 070-644 77 79 dag.klackenberg@bockeropapper.se
Basit Choudhury Ledamot i föreningsstyrelsen
Ersättare i Stadsdelsnämnden
073-030 78 01 basit_choudhury@hotmail.com
Mats Rydelius Ledamot i föreningsstyrelsen
Ledamot i Stadsdelsnämnden
070-226 30 78 rydelius@yahoo.se
Helena Walentowicz Ledamot i föreningsstyrelsen
Föreningens utbildningsledare
helena.walentowicz@hotmail.com
Sinan Tayeb Ledamot i föreningsstyrelsen tayebson@gmail.com
Magnus Haglund Ledamot i föreningsstyrelsen 070-668 26 81 margomagnus@telia.com
Mauritz Jokela Ledamot i föreningsstyrelsen
Ersättare i Stadsdelsnämnden
mauritz.jokela@bredband.net