Stockholms framtid finns hos oss på Järva

sundin_bo-2006– Vi har en stor arbetsmarknad och finns nära centrala Stockholm.

– Vi har ett stort öppet och grönt naturområde med stora möjligheter till friluftsliv, samt närhet till Hansta naturreservat.

– Vi har en stor ung befolkning med Sveriges mest internationella befolkning med rötter från stora delar av Världen.

– Kista Galleria är en av Stockholm största och modernaste handelplats för varor och tjänster.

Här på Järvaområdet, där Kista är det nav som mycket kretsar kring, ligger en av Stockholmsviktigaste och mest spännande områden i ett växande Stockholm.

IT-klustret i Kista Science City rankas som Europas centrum for innovationer inom ICT och telekommunikation och är ett välrenommerat vetenskapsområde. Våra företag i Kista har spetskompetens inom flera viktiga områden och är även världsledande inom utvecklings- och forskning på många områden med bland annat Ericsson och IBM. Vi har IT-Universitet och KTH för högre utbildning.

– Ny trygghetsorganisation kring Järva. Nu bygger vi upp ett nätverk av goda krafter inom Järvaområdet för ökad trivsel och trygghet. Järvandan är ett nätverk bestående av bland annat stadsdelsförvaltningarna, medborgar- och ungdomsvärdar, polis och volontärer, samt nattvandrande föräldrar, men också företag och föreningar.

– Stockholms miljonprogram ska vara en internationell förebild när upprustningen nu sker med en stark miljöprofil med höga ambitioner för förbättringar för både boende och miljön. Husby är modell för energieffektiviseringar i miljonprogrammet i Stockholm och minska energibehovet med upp till 50%, när miljöförvaltningen startade ett energieffektiviseringsprojekt i Husby. Syftet är bland annat att visa att miljonprogrammets bostäder och byggnader kan renoveras till lika hög energistandard som nybyggen. Ambitionen är att kunna stå modell för andra miljonprogramsområden.

– Vi satsar på våra ungdomar. Vi har ungdomsgårdar i alla våra stadsdelar och 2 mötesplatser för äldre ungdomar, Reactor i Husby och Ungdomens hus i Rinkeby.

Det finns många idrottsklubbar och mycket idrottsaktiviteter i Järvaområdet. Det är många fortbollsklubbar runt Järvafältet, som har fostrat många duktiga spelare. Dessutom Basketklubben Akropolis i Rinkeby-Tensta och i Kista finns racketcenter för badminton.

– Järva Karriärcenter för bättre koppling mellan skola och arbetsliv. Det handlade om jobbmässor, praktikförmedling och andra aktiviteter som kan korta avståndet mellan skola och näringsliv kring Järva.

– Rinkebyakademin ger ungdomar vägar in i näringslivet. Rinkebyakademien är ett initiativ för att skapa mentorskap mellan företag och högstadielever från Järvaområdet. Det vill visa duktiga elever på högstadiet i Järvaområdet att goda resultat i skolan leder till bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

– Satsning på infrastruktur kring Järva. Kommunikationer med bil och kollektivtrafik är redan goda och blir successivt allt bättre. Vi välkomnar både Förbifart Stockholm, som på sikt kan ge Järva ännu bättre koppling till regionen och resten av landet, och satsningar på kollektivtrafiken och nya E18 Hjulsta –Kista, som började byggas 2009.

– Tvärbanan från Alvik byggs via Rinkeby till Kista. Syftet med Kista-linjen är att binda ihop olika tunnelbanegrenar med pendeltåg och regionaltåg. Dessutom ska den binda samman områden med tät befolkning, där man i dag måste åka buss eller tunnelbana mot centrala delarna av Stockholm. Tvärbanan kommer att gå från Alvik till Bromma flygplats, Ulvsunda, Solvalla, Rissne och Ursvik för att sedan fortsätta mot Kista.

– Ökad profilering i Järvas skolor. Engagerade mattelärare i Kista på Ärvingeskolans matteverkstad, med sin laborativa undervisning, har blivit en succé. Eleverna står i kö för att få lära sig matematik och har förbättrat sina studieresultat markant.

Igelbäcksskolan satsning mot en skola i världsklass som handlar om att eleverna ska få med sig rätt kunskap och förmågor för att klara de utmaningar och förändringar som de möter i framtidens globala samhälle.

I Husby där Husbyskolan och Husbygårdsskolan gått samman till Nya Husbygårdsskolan och fått ett nytt gemensamt ansikte med ny pedagogisk uppfräschning fyra teman, nämligen showbusiness med inslag av show, teater, musikal, dans och musik, media, med möjlighet att göra skoltidning, skol-TV med mera och idrott och hälsa.

Rinkebyskolan med den kända läraren Stavros Louca (från TV:s klass 9A) har varit duktiga med sin inriktning på naturvetenskapliga ämnen samt nått fantastiska resultat i nationella matematiktävlingar.

Tensta gymnasium med sikte på framtiden – mentorskap ger ungdomar bra start. Undervisningen genomsyras av ett globalt tänkande med internationella kontakter och nära samarbete med näringsliv och högskolor/universitet med mentorer inom näringslivet för NV- och SP-ekonomielever.

Målbild för Järva i vision 2030.

  • Bra boende och mer varierad stadsmiljö.
  • Trygghet i vardagen.
  • Stärkt utbildning och bra språkundervisning.
  • Fler jobb och ökande förtagande

I Kista utvecklas det redan pågående arbetet med att länka samman Kista ”framtidsstaden” med intilliggande stadsdelar med intresseväckande arkitektur och förstärker bilden av ett ”Science City”. Kistamässan öppnades 2008 och ett mässhotell i Kista kan bli 33 våningar högt -byggs i anslutning till detta. Detta innebär givetvis ett kraftigt lyft för Kista som företagsområde.

Utgångspunkten för förändring i Akalla/Husby är en mer sammanhängande och varierad stad. Genom att komplettera med ny bebyggelse fram till E4:an och länka samman Akalla och Husby med Sollentuna och Kista, knyts stadsdelen tätare samman. Bostäder blandas med verksamheter för en levande stad över hela dygnet.

Ny bebyggelse föreslås söder om Rinkebysvängen som på ett naturlig sätt kopplar Rinkeby till den intilliggande stadsdelen Bromsten. Dagens centrum förstärks och ett tydligare öst-västligt stråk etableras genom hela stadsdelen. Rinkebystråket (från E18) öppnas upp med affärer och serviceföretag i bottenvåningarna. Bostadsöverdäckning över nya E18 vid Tensta och Rinkeby planeras med överdäckning av vägen med bostäder ovanpå. Totalt ca 580 lägenheter i en spännande arkitektur, som blir ett positivt inslag på Järva. Många av lägenheterna kan bli bostadsrätter, som det är stor brist på idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.