Stadsdelsnämndsammanträde

Välkomna till Stadsdelsnämndsammanträde.

Nämnden sammanträder i Rinkebyskolan.