DET BÄSTA FÖR 
KISTA

LÄS MER

Det bästa för Kista

Bo Sundin

Jag är stolt och glad över vi inför sommaren 2010 kommer att kunna erbjuda alla de 470 ungdomar, som sökt sommarjobb, ett sommarjobb inom våra verksamheter.

Stockholm Stad investerar för framtiden genom att ge ekonomiska resurser till oss i stadsdelarna för att genomföra detta. Detta är ett viktigt steg för våra ungdomar att få arbetslivserfarenhet.

Continue reading

Det närmar sig skolavslutning och förhoppningsvis varmt och soligt väder under sommarlovet för våra barn. Under våren har vi rustat upp och renoverat våra plaskdammar. Nu lagom till skolavslutningen har vi fyllt på vatten, så att barnen har möjlighet att bada under sommaren.

Det är viktigt att vi har ett stort utbud av aktiviteter för våra barn och ungdomar under sommarlovet. Vår förvaltning har tryckt upp och distribuerat vad vår stadsdel erbjuder för lov- och sommaraktiviteter våra barn och ungdomar. Den är på 24 sidor och finns på våra medborgarkontor, ungdomsgårdar och kan även beställas hos vår förvaltning.

sundin_bo-2006Svar till Mirja Räihä Järvinen (S) i Mitt i Tensta-Rinkeby  30 mars 2010.

Vi moderater tycker om och vill utveckla hela Järvaområdet. En del av detta arbete består i att möjliggöra för de muslimer som bor här att träffas och utöva sin religion i bra lokaler.

Vi är glada och stolta över att ha uppnått en överenskommelse om att staden anvisar en mark för att bygga en Moské i Rinkeby. Vi välkomnar naturligtvis att även socialdemokraterna har anslutit slag till detta förslag.

Continue reading

larsson_joakimSedan ett par år tillbaka pågår dock en omfattande satsning för att lyfta Järvaområdet. Bebyggelsen ska rustas upp och förtätas. Nya hus ska ge området en ny, mer stadslik karaktär. Centrumstråk och boulevarder med affärslokaler och restauranger ska knyta ihop de olika stadsdelarna.

Målet är att Järvaområdet – med Kista som nav – ska bli ett regionalt centrum. I norr ska området knytas närmare Sollentuna, i söder ska det byggas ihop med Spånga och i öster ska Rinkeby länkas samman med Sundbyberg.

http://www.dn.se/sthlm/moderaterna-lovar-mer-attraktiva-fororter-1.1055696

sundin_bo-2006Svar på insändare i Mitti Kista ”Pensionärer betalar mer skatt än andra”

Moderaterna tycker även om pensionärerna, vilket medfört en bra utveckling för pensionärerna under åren 2007-2009. Pensionärer har de från 1.1.2007 fått full indexuppräkning på sin pension med 3.5%. För år 2008-2010 blir pensionerna också fullt indexuppräknat. Skatten har sänkts för pensionärer under året 2009 och 2010.

Continue reading

sundin_bo-2006Svar på insändare i Mitti 19 januari.

Det du skriver i din insändare är helt i linje med min uppfattning. Vi ska spara energi för en bättre miljö. Hos oss i Husby, där du och jag bor, pågår sedan ett år renoveringar av miljonprogrammets bostäder av både privata Wallenstam och Svenska Bostäder. Stockholms stad satsar Miljardet på upprustning, renoveringar och energieffektivisering av våra fasigheter i ytterstaden för att ligga i vi ska ligga i framkant.
Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010. Vi har fått utmärkelsen för att Stockholm, som stad visar vägen till ett miljövänligt stadsliv, för att vi kan påvisa konsekventa resultat och förmedla mål för framtiden.
Husby som modell för energieffektiviseringar i miljonprogrammet.

Continue reading

sundin_bo-2006– Vi har en stor arbetsmarknad och finns nära centrala Stockholm.

– Vi har ett stort öppet och grönt naturområde med stora möjligheter till friluftsliv, samt närhet till Hansta naturreservat.

– Vi har en stor ung befolkning med Sveriges mest internationella befolkning med rötter från stora delar av Världen.

– Kista Galleria är en av Stockholm största och modernaste handelplats för varor och tjänster.

Continue reading