DET BÄSTA FÖR 
KISTA

LÄS MER

Kistamoderaterna

Det bästa för Kista

Nytt nummer av Nya Kistabladet med lokala aktuella ämnen är nu ute.

Klicka på tidningen (ovan) eller här för att läsa Kistamoderaternas tidning: Nya kistabladet

Vill du ha en egen papperskopia är du välkommen att höra av dig till någon ur styrelsen.

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde.
Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info:
https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde.
Nämnden sammanträder i Husby Träff.

Mer info:
https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

DEBATT
3 000 fler poliser till Stockholm, jourdomstolar och skärpta straff för de som attackerar blåljuspersonal. Det ska göra Stockholm tryggare skriver Moderaterna.

I Rinkeby förvarar sig polisen med vapen mot stenkastare på grund av hotfulla situationer när de griper en efterlyst person. Allt fler butiksägare, inte minst i Husby och Rinkeby, stänger igen sina verksamheter på grund av hot och otrygghet. Drogförsäljning sker öppet och blåljuspersonal utsätts för attentat vid utryckningar, vilket är ohållbart. Behöver en människa hjälp måste han eller hon kunna räkna med att den hjälpen kommer fram, något som inte alltid kan garanteras idag i en del stadsdelar.

Vi står inför en situation där delar Järvaområdet riskerar att bli ett område som styrs av kriminella gäng och där samhällets insatser utsätts för hot eller stenkastning. Detta utan att den socialdemokratiska ledningen i staden tar frågan på allvar. Inga insatser eller politiska fördömande görs. Ansvarige ministern Anders Ygeman (S) ger inte heller några svar på våra frågor om vilka gemensamma åtgärder vi kan göra för att öka företagarnas trygghet och inte minst vilka åtgärder vi kan vidta mot kriminaliteten.

Vi moderater i Stockholm är tydliga. Sociala insatser räcker inte, säkerheten måste garanteras på plats. Det måste till fler poliser. Minst 10 000 fler poliser i landet, varav 3 000 till Stockholm, för att möta de utmaningar vi ser och för att säkra upp tryggheten för boende och handlare. Vi vill skärpa straffen för attacker på blåljuspersonal, den som hindrar dem från att fullfölja sina uppgifter skadar hela samhället. Det planerade polishuset i Rinkeby måste också komma på plats snarast. Idag har det skjutits ytterligare på framtiden och beräknas det vara på plats först om två år. Vilket är helt orimligt. Vi vill också se jourdomstolar på plats som snabbt kan döma misstänka personer. Brott måste straffa sig direkt.

Hoten, den öppna droghandeln och kriminaliteten måste stoppas om vi vill se en trygg stad i hela Stockholm. Det är allvarligt att S som styr staden och landet lämnar fältet fritt för den eskalerande kriminaliteten och överger de skötsamma medborgarna.

Anna König Jerlmyr, (M) oppositionsborgarråd och gruppledare
Bo Sundin (M), ledamot kommunfullmäktige

Läs mer:
http://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-m-anstall-3-000-fler-poliser-till-stockholm-och-infor-jourdomstolar/repqbA!IXG0kHtgIZHQj75kJb5u9w/

Den 21 februari 2017 hade Kistamoderaterna årsmöte i Spånga Församlingshus.

På mötet godkändes följande verksamhetsberättelse för 2016:
http://moderaterna.net/kista/files/2017/02/Verksamhetsberättelse-för-2016.pdf

Följande valdes in som Styrelse för 2017:
Ordförande, Aleks Sakala
1:a vice ordförande, Bo Sundin
2:a vice ordförande, Benjamin Dousa

Ledamöter:
Dag Klackenberg
Kerstin Thufvesson
Abbas Taheri
Mats Rydelius
Sinan Tayeb
Basit Choudhury
Magnus Haglund
Jean-Robert Nino
Jihad Adlouni
Helena Walentovicz (nyval)

I veckans Mitt i Kista kan man läsa debattartikel från Kistamoderaternas ordförande som tillsammans med vice-ordförande för Spånga-Tensta Stadsdelsnämnden kräver kraftigare tag mot kriminella i området.

Nedan kan du läsa den.

Välkomna till Stadsdelsnämndssammanträde.
Nämnden sammanträder i Rinkebyskolan.

Mer info: https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista

Välkomna till Kistamoderaternas årsmöte.
I år håller vi till i Spånga församlingshus, Värsta allé 1.
Hitta dit: http://bit.do/spanga

Årets talare är Irene Svenonius, som sedan 1 januari 2017 leder Stockholms läns landsting.

Hela inbjudan med föredragningslista kan du hämta här: 2017 årsmötesinbjudan Kista

OBS! Sista dagen för att lämna in motionerna till styrelsen är den 9 Februari.

Det går bra att anmäla sig till evenemanget via Facebook >>